Founder Members

Ahmed Reza Amin ChoudhuryManjurul Islam Sharif (Shujon)
Abu Bakker SiddiqueMd. Zakir Hossain
A.F. Amin ChoudhuryMoinuddin Ahmed
Alamgir Hasibur RahmanMd. Syed Hossain
Azfar Haleem (Dollar)Md. Nurul Matin (Rintu)
Arsalan HaiderMd. Fuad Sheehab
Azmal HossainMasud
Ameer Ali MustafaMd. Akbar Hayat Khan (Moni)
Arif Iftikhar AliMd. Sikender Hayat Khan (Rana)
Dr. Wahiduzzaman (Tamal)Mustafizur Rahman Bhuiyan
Eskender Ali Haider (Pappu)Mahbub Ahmed Zakaria (Bitu)
Farhad Haleem (Donar)Mehadi Hasan
Fazlul Kabir SinaMujibur Rahman Bhuiyan
Humayun KabirMd.Julhas
Iqbal AhmedNizam Rahaman Bhuiyan
Iftekhar Rahman BhuiyanNayeem Nabi Rana
Kaji Moinuddin RajReshad Hossain Khan
Khan Rezaul Huq (Bulbul)Rezaul Karim (Bappa)
Khurshid A RahmanRowshan Hossain Bappi
Kasem Ahmed ZakariaShah Jamal
Kaiser Ali Haider GudduShah Alam (Nandu)
KhokaSyed Abul Mamun (Khokon)
LuiShakil Ellahi
Late M. Akbar AliSafa
Late Kaiser HaleemMd. Sajjad Hossain
Late Gias Uddin DewanShah Kamal
Late Dolon AhmedShowket Hossain (Jibon)
Late Alauddin AhmedTaufique Rahman Bhuiyan
Late Sohel MonsurTahsin Jabbar
Mirza Hussain HaiderWaseem Nabi (Palash)
Md. Shahadat Hossain (Jahangir)